افزایش پروازهای تهران به استانبول هواپیمایی ترکیش ایرلاینز

افزایش پروازهای تهران به استانبول هواپیمایی ترکیش ایرلاینز
بنا بر اعلام هواپیمایی «ترکیش ایرلاینز» (Turkish Airlines)، پروازهای این شرکت هواپیمایی در مسیر «استانبول-تهران-استانبول» در ماه مارچ (اسفند ۱۳۹۹) و جولای (تیر ۱۴۰۰) افزایش خواهد یافت.
پروازهای تهران به استانبول هواپیمایی ترکیش ایرلاینز، از ۱۷ مارچ ۲۰۲۱ (۲۷ اسفند ۱۳۹۹) به ۱۷ مرتبه در هفته و از اول جولای ۲۰۲۱ (۱۰ تیر ۱۴۰۰) به ۲۴ مرتبه در هفته افزایش خواهد یافت.

پیش از این نیز شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز از آغاز پروازهای خود در مسیر «شیراز به استانبول»، «مشهد به استانبول»، «اصفهان به استانبول» و «تبریز به استانبول» خبر داده بود.