برنامه گرجستان برای تبدیل‌شدن به مقصد بوم‌گردی منطقه قفقاز

برنامه گرجستان برای تبدیل‌شدن به مقصد بوم‌گردی منطقه قفقاز
کشور گرجستان از استراتژی ده‌ساله خود برای تبدیل شدن به مقصد پیشرو «اکوتوریسم» در منطقه‌ی «قفقاز» تا سال ۲۰۳۰ خبر داد.
گرجستان هدف از این اقدام را توسعه اقتصاد سبز با بهره‌گیری از فرهنگ و طبیعت غنی خود می‌داند. مسئولین این کشور معتقدند گرجستان به‌دلیل ارائه‌ی خدمات مهمان‌یاری باکیفیت‌، از پتانسیل‌ بالایی برای تبدیل‌‌شدن به یک مقصد پیشرو بوم‌گردی در چهار فصل سال برخوردار است. هدف از استراتژی‌های اکوتوریسم، توسعه محصولات و خدمات گردشگری معتبر و با‌کیفیت است و شامل مشارکت جوامع محلی در ارائه‌ی خدمات بوم‌گردی، تعیین بازارهای هدف بوم‌گردی و افزایش آگاهی زیست‌محیطی بازدیدکنندگان می‌شود.

این برنامه راهبردی ده‌ساله، توسط «سازمان گردشگری گرجستان» تهیه شده و با حمایت «انجمن همکاری‌ بین‌المللی آلمان» (GIZ)، «آژانس مناطق حفاظت‌شده وزارت محیط‌زیست و کشاورزی» (APA)، «آژانس ملی جنگلداری» (NFA) و «انجمن اکوتوریسم گرجستان» انجام خواهد شد. این سند راهبردی بر اهمیت اکوتوریسم، توسعه اقتصاد سبز و اهداف اجرایی در سال‌های ۲۰۲۱ الی ۲۰۳۰ گرجستان تاکید دارد.