حذف قرنطینه مسافران ایرانی در سفر به ابوظبی

از ۷ نوامبر (۱۶ آبان) مسافران واکسینه‌نشده ایرانی می‌توانند بدون قرنطینه وارد ابوظبی شوند.

فهرست سبز ابوظبی شامل کشورها و مناطقی است که مسافران آن‌ها می‌توانند بدون قرنطینه به این امارت سفر کنند. ابوظبی به‌تازگی این فهرست را به‌روزرسانی کرده و نام ایران نیز در بین ۹۶ کشور فهرست سبز قرار گرفته است. به‌گزارش WAM، این اطلاعیه از روز یکشنبه، ۷ نوامبر ۲۰۲۱ (۱۶ آبان ۱۴۰۰) اجرایی خواهد شد.

پیش از این ابوظبی از لغو قرنطینه مسافران واکسینه‌‌شده سراسر جهان از ۵ سپتامبر ۲۰۲۱ (۱۴ شهریور ۱۴۰۰) خبر داده بود اما مسافران واکسینه‌نشده‌ از مقاصدی همچون ایران، که در لیست مقاصد سبز قرار نداشتند، در صورت سفر به ابوظبی، به‌مدت ده روز قرنطینه می‌شدند.

با قرارگرفتن نام ایران در فهرست سبز ابوظبی، اکنون مسافران واکسینه‌نشده ایرانی نیز از قرنطینه معاف هستند و باید در هنگام ورود به ابوظبی تست PCR انجام دهند. این گروه از مسافران باید در روزهای ششم و نهم نیز تست PCR انجام دهند.

مسافران واکسینه‌شده از کشورهای فهرست سبز نیز باید در هنگام ورود به این امارات تست PCR و از روز ششم آزمایش دیگری نیز انجام دهند. همچنین، همه مسافران ورودی به ابوظبی، اعم از واکسینه‌‌شده و واکسینه‌‌نشده، باید ۴۸ ساعت پیش از سفر به ابوظبی تست PCR انجام دهند.

لیست واکسن‌های موردتایید ابوظبی عبارت‌اند از:

آسترازنکا/ آکسفورد
جانسون اند جانسون
مدرنا
فایزر/بیون‌تک
سینوفارم
سینوواک