واکسن‌های موردتایید گرجستان

واکسن‌های موردتایید گرجستان
گردشگران ایرانی در صورت دریافت دو دوز از هر نوع واکسن کرونا، می‌توانند به کشور گرجستان سفر کنند.
با بازگشایی مرزهای گرجستان بر روی مسافران ایرانی، گردشگران می‌توانند ضمن ارائه‌ی گواهی واکسیناسیون دارای کد “QR”، بلیت برگشت، تاییدیه‌ی رزرو هتل، از طریق مرزهای هوایی به گرجستان سفر کنند. مسافران واکسینه‌شده سفرهای هوایی نیازی به ارائه‌‌ی تست «پی سی آر» ندارند.

همچنین، مسافران دارای کارت اقامت معتبر و کسانی که در گرجستان خانه یا آپارتمان دارند، با همراه‌داشتن سند معتبر، دیگر نیازی به ارائه‌ی بلیت برگشت و واچر هتل ندارند.

واکسن‌های موردتایید گرجستان
مسافران در صورت ارائه‌ی گواهی واکسیناسیون مبنی بر دریافت دو دوز از هر نوع واکسن کرونا یا یک دوز از واکسن «جانسون اند جانسون» (Johnson & Johnson)، می‌توانند به گرجستان سفر کنند. این درحالی است که گرجستان تنها ۲۳.۷درصد از جمعیت خود را کامل واکسینه کرده است و واکسن‌های مورد استفاده در گرجستان عبارتند از :

«فایزر بیون‌تک» (Pfizer BionTech)
«آکسفورد آسترازنکا» (Oxford Astrazeneca)
«سینوفارم» (Sinopharm)
«سینوواک» (Sinovac)