گلدن ویزای 5 ساله امارات

گروه های 3 تا 5 که امکان دریافت گلدن ویزای 5 ساله امارات را دارند عبارتند از :

3- سرمایه گذاران بخش صنعت ساختمان می توانند برای دریافت گلدن ویزای 5 ساله اقدام کنند
شرایط سرمایه گزاران بخش مسکن شبیه سایر سرمایه گزاران است با این تفاوت که برای گلدن ویزای 5 ساله نیاز به سرمایه گزاری حدود 5میلیون درهم می باشد
این ویزا برای مدت 5 سال برای سرمایه گزار و خانواده وابسته ی وی شامل همسر و فرزند نیز معتبر می باشد

4- گلدن ویزای 5 ساله برای کارآفرینان
شرایط برای اقامت بلند مدت کار آفرینان نیز در این پروژه فراهم شده است
کارآفرینان باید پروژه های خود را که حداقل سرمایه گزاری 500 هزار درهم داشته باشد به تایید دولت امارات برسانند
مزایای گلدن ویزا برای کارآفرینان عبارت است از :
ویزا ی5 ساله که قابل ارتقا به ویزای سرمایه گزاری خواهد بود
ویزای 5 ساله برای افراد خانواده
6 ماه اقامت در هر بار ورود به خاک امارات که می تواند برای 6 ماه دیگر تمدید شود
ویزای 5 ساله برای سه نفر مدیر اجرایی پروژه ی تایید شده

5- اقامت گلدن ویزای 5 ساله برای دانشجویان و دانش آموزان برجسته
دانش آموزانی که در سال آخر مقطع تحصیلی هستند و رتبه های خوب علمی دارند می توانند برای دریافت این اقامت اقدام کنند
اگر تمایل دارید اطلاعات بیشتر ی در مورد گلدن ویزا داشته باشید این مطلب را مطالعه کنید
برای اطلاع از شرایط دریافت گلدن ویزای 10 ساله این مطلبگلدن ویزای 10 ساله را مطالعه کنید
برای اطلاع از مزایای گلدن ویزای امارات این مطلبگلدن ویزای امارات را مطالعه کنید
برای اطلاع از مزایای گلدن ویزا این مطلب را مطالعه کنید