مکان های کمتر دیده شده ی رم

مکان های کمتر دیده شده ی رم:


۱. کاتاکمب های رم:
کاتاکمب پاریس یکی از معروف ترین کاتاکمب هاست ولی این معروفیت درباره این تونل های ترسناک در رم وجود ندارد شاید تعداد زیاد آنها باعث شده چیز چندان عجیبی در رم نباشد!مکانهای دفن زیرزمینی در زیر رم، که حداقل چهل مورد از آنها وجود دارد ، برخی از آنها تنها در دهه های اخیر کشف شده اند. اگر  تجربه ترس میخواهید به یکی از این چهل تونل سربزنید.اما اگر طولانی ترین و بهترین آنها را میخواهید به Catacombs of Domitilla بروید!هفده کیلومتر تونل که حتی بزرگ تر از کاتاکمب پاریس هست و چهارطبقه متفاوت البته تمام قسمت های این تونل باز نمی باشد.

۲.مجسمه موسلیسای سن پیتروی:

از کسی بخواهید که یکی از مشهورترین آثار میکل آنژ را معرفی کند و بیشترین پاسخ را سقف در کلیسای سیستین یا مجسمه داوود خواهد داشت. خیلی ها به مجسمه موسی که در اینجا یافت می شود مراجعه نمی کنند. مجسمه ای حدوداً در حوالی سال 1515-1513 ، علاوه بر مجسمه ی موسی که بر گرفته از تعریفات Vulgate است می‌توانید مجسمه و آثار های دیگری از این هنرمند را پیدا کنید.

۳. هرم سستیوس:

قاهره دارای اهرام و روم دارای هرم است. با قدمتی که به حدود 18BC برمیگردد، هرم سستیوس به عنوان مقبره ای برای گایوس سستیوس ، عضو یکی ازچهار فرقه مذهبی در رم ساخته شد. آن را به راحتی در ایستگاه مترو به نام پیرامید و در کنار قبرستان پروتستان ها که آن جا هم یک مکان دیدنی است و جان کیتز شاعر مشهور انگلیسی در آنجا دفن شده است،پیدا کنید.
#آژانستعطیلاترویایی #رم #کاتاکمب #ایتالیا #هرم #عجیب #ندیده